isolor.no


Solør Montessori var først ute

Solør Montessori var først ute av Solør-togene 17. mai ble en stor festdag i flott vårvær i hele Solør. Solør Montessori var de mest morgenfriske, og deres barnetog gikk fra gamle Østsiden skole klokka 09.00 og videre til Arneberg kirke. Etter endt barnetog og besøk i kirken var det lek og […]