skoleskyss


Gratis skoleskyss

Skoleskyss er gratis* og trygt for barna. Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og slutt-tidspunkter. *= Tilbys 1. klassinger som bor 2 km eller mer unna skolen, går man i 2 – 10 klasse er avstands kravet 4 km. Skoleskyss kan innvilges selv om det […]